Η εταιρία μας πρωτοπόρος στις νέες τεχνολογίες εγκαθιστά φωτοβολταϊκά στη Βέροια από το 2009.
Δραστηριοποιούμαστε στα αυτόνομα φωτοβολταικά, στο net metering, στα διασυνδεδεμένα συστήματα καθώς και στις ανεμογεννήτριες. Διαθέτουμε το πλέον κορυφαίο εξοπλισμό σε φωτοβολταϊκά πλαίσια, inverter, μπαταρίες, ρυθμιστές φόρτισης, βάσεις στήριξης και μικρές ανεμογεννήτριες.

Τι είναι όμως τα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική με αποδόσεις που φτάνουν το 20%. Ένα τυπικό σύστημα Φ/Β αποτελείται από την ηλιακή γεννήτρια ρεύματος (πάνελ) και από ένα ηλεκτρονικό σύστημα (inverter) που διαχειρίζεται την ενέργεια που παράγεται.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστημάτων. Το διασυνδεδεμένο σύστημα (net metering) και το αυτόνομο σύστημα.

  1. Στο διασυνδεδεμένο η ενέργεια που παράγεται εκχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ η οποία μας πληρώνει για το ρεύμα που την πουλάμε (ηλεκτροπαραγωγός), ή καταναλώνουμε απευθείας το ρεύμα που παράγουμε και το περισσευούμενο το εκχέουμε πάλι στο δίκτυο της ΔΕΗ (αυτοπαραγωγός ή Net Metering).
  2. Στο αυτόνομο σύστημα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγουμε την αποθηκεύουμε σε ειδικές μπαταρίες από τις οποίες αντλούμε την ενέργεια ανά πάσα στιγμή το θελήσουμε. Τέτοια συστήματα βρίσκουν χρήση σε απομακρυσμένες περιοχές, σε τροχόσπιτα ή τροχοβίλες, σε συστήματα backup, σε τηλεπικοινωνίες κ.α.