Εγκατάσταση λέβητα στερεών καυσίμων με τον κορυφαίο καυστήρα πέλλετ της Ευρώπης τον Pellas X mini 35kW. Η σύνδεση έγινε παράλληλα με τον λέβητα πετρελαίου. (Δείτε εδώ το προϊόν)

Πληροφορίες Έργου

Εγκατάσταση λέβητα στερεών καυσίμων με τον κορυφαίο καυστήρα πέλλετ της Ευρώπης τον Pellas X mini 35kW. Η σύνδεση έγινε παράλληλα με τον λέβητα πετρελαίου.