Κλιματιστικό Hisense NK 12000btu στη Βέροια.
Εγκατάσταση κλιματιστικού Hisense NK 12.000btu σε οικία στη Βέροια.

Πληροφορίες Έργου

Κλιματιστικό Hisense NK 12000btu στη Βέροια. Εγκατάσταση κλιματιστικού Hisense NK 12.000btu σε οικία στη Βέροια.