Κλιματιστικές Ντουλάπες Inventor 42.000Btu σε Ιερό Ναό στη Βέροια.
Εγκατάσταση 2 Inventor RMFI-50/RMFO-50 κλιματιστικών Ντουλαπών εμφανούς τύπου ισχύος 42.000btu η κάθε μία για κάλυψη ψύξης και θέρμανσης. (Δείτε εδώ το προϊόν)

Πληροφορίες Έργου

Κλιματιστικές Ντουλάπες Inventor 42.000Btu σε Ιερό Ναό στη Βέροια. Εγκατάσταση 2 Inventor RMFI-50/RMFO-50 κλιματιστικών Ντουλαπών εμφανούς τύπου ισχύος 42.000btu η κάθε μία για κάλυψη ψύξης και θέρμανσης.