Ηλιακός Θερμοσίφωνας Helioakmi 160lt στη Βέροια.
Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα Helioakmi χωρητικότητας 160λτ στη Βέροια, με επιλεκτικό συλλέκτη τιτανίου για εξασφαλισμένη και μεγιστη απόδοση. Η εγκατάσταση έγινε σε δώμα στη Βέροια.

Πληροφορίες Έργου

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα Helioakmi χωρητικότητας 160λτ στη Βέροια, με επιλεκτικό συλλέκτη τιτανίου για εξασφαλισμένη και μεγιστη απόδοση. Η εγκατάσταση έγινε σε δώμα στη Βέροια.