Μονο σύστημα φίλτρου κάτω πάγκου Pentek 3G slim line Αμερικής

Συσκευή κάτω πάγκου βαρέου τύπου PENTEK Αμερικής, μέγιστης πίεσης λειτουργίας 8,6 bar και θερμοκρασίας λειτουργίας έως 52oC. Προσαρμόζεται εύκολα σε όλες τις βρύσες.
Προσφέρεται με βρυσάκι και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης.