Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 8,0kW στον Αγ. Γεώργιο Ημαθίας

Το σύστημα αποτελείται από:

  • 32 Φωτοβολταϊκούς συλλέκτες της Ιταλικής εταιρίας SOLSONICA solar με τεχνολογία μονοκρυσταλικού πυριτίου ισχύος 250W.
  • Inverter τριφασικός KOSTAL PIKO 8.3 8kW της Γερμανικής εταιρίας KOSTAL με βαθμό απόδοσης 97%.
  • Βάσεις στήριξης αλουμινίου κεραμοσκεπής.
  • Ηλεκτρολογικοί πίνακες και υλικά της ABB και Shneider Electric
  • Το σύστημα είναι διασυνδεδεμένο από τον Οκτώβριο του 2012
Πληροφορίες Έργου

Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 8,0kW στον Αγ. Γεώργιο Ημαθίας