2 Αντλίες θερμότητας Daikin Altherma 11kW Υψηλών Θερμοκρασιών στη Βέροια.
Daikin Altherma 11kW Υψηλών Θερμοκρασιών συνδεδεμένες με σώματα σε διαμέρισματα στη Βέροια που διακόπηκαν από τη κεντρική θέρμανση. (δείτε εδώ το προϊόν)

Πληροφορίες Έργου

2 Αντλίες θερμότητας Daikin Altherma 11kW Υψηλών Θερμοκρασιών στη Βέροια. Daikin Altherma 11kW Υψηλών Θερμοκρασιών συνδεδεμένες με σώματα σε διαμέρισματα στη Βέροια που διακόπηκαν από τη κεντρική θέρμανση.