Σύστημα Σωληνώσεων

 

Σύστημα Μορφόπλακας

 

Σύστημα Κολλεκτέρ

 

Heiztech System Floor Πλεονεκτήματα

Εν συντομία τα πλεονεκτήματα που έχουμε στην ενδοδαπέδια HΕΙΖTECH έναντι του ανταγωνισμού είναι:

  • Πυκνότητα μόνωσης <19kg/m3 σε σχέση με <8kg/m3 στις μονωτικές πλάκες που δουλεύει όλος ο ανταγωνισμός.
  • Γραφιτούχα μόνωση πολυστερίνης με πολύ υψηλούς συντελεστές (λ=0,031W/mK , R=0,78m2K/W) και χαμηλό ύψος 25mm της Γερμανικής Empur .
  • Σωλήνας PEXc-EVOH-PEXc της Γερμανικής Heizteck με προστατευμένο εσωτερικά το φράγμα οξυγόνου, έναντι απλής PEXc ή και PEXb ανταγωνισμού.
  • Ενσωματωμένο φράγμα υδρατμών στη μόνωση, σε αντίθεση με τα νάιλον που χρησιμοποιούν κάποιοι στο ανταγωνισμό.
  • Ενσωματωμένη μεμβράνη φράγματος υδρατμών στην περιμετρική ταινία με αυτοκόλλητο στεγανοποίησης.
  • Καμπύλες όδευσης στα κολλεκτέρ για την προστασία των σωλήνων και την ελεγχόμενη διαστολή τους.
  • Κολλεκτέρ πλαστικά με ορειχάλκινες παροχές με βάνες, θερμόμετρα, εξαέρωση και παροχόμετρα για ρύθμιση σε προσαγωγή και επιστροφή.