Λέβητας ξύλου πυρόλυσης Orlanski Orligno 200

Orlanski Orligno 200 Πυρολυτικός λέβητας ξύλου με απόδοση 91% και σε συνδυασμό με τον μεγάλο θάλαμο φόρτωσής τους (85-465 lt) μειώνουν στο ελάχιστο την απαίτηση τους για ανεφοδιασμό με ξύλα (εώς και μία φορά την ημέρα με την χρήση κατάληλου δοχείου αδρανείας).

Λέβητας ξύλου πυρόλυσης Buderus Logano S171 W

Buderus Logano S121-2 Λέβητας Ξύλου με τεχνολογία Πυρόλυσης. Χάρη στην τεχνολογία πυρόλυσης και αναστροφής φλόγας χαρακτηρίζεται από την προηγμένη διαχείριση καυσίμου, άρα και από υψηλή απόδοση και οικονομία. Διαθέσιμος σε 32kw και 38kw.